استان کرمانشاه

یکشنبه 10 مهر 1401

 • Kermanshah Red Crescent Society •

جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه

آدرس :

انتهای خیابان شهید جعفری (کسری)

 جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه

 

تلفن تماس :

۳۷۲۵۳۰۰۰_۰۸۳

مدیر روابط عمومی :

_ نیما گلیاری 

 

مدیران سایت :

_ مهندس امیرمحمد شهبازی

_ مهندس اسرا فتاحی