استان کرمانشاه

یکشنبه 10 مهر 1401

جمعیت هلال احمر شهرستان کنگاور

 

 

آدرس دقیق ساختمان اداری :

میدان امام(ره) انتهای خیابان شهید مطهری 

آدرس دقیق پایگاه امدادی :

کنگاور _ پلیس راه همدان کرمانشاه (دوراهی نهاوند ) پایگاه امداد و نجات خرم (یادمان شهید قلیوند )

 

نام و نام خانوادگی رئیس شعبه:

_ علی اکبر جمالی

نام و نام خانوادگی معاون شعبه:

_ فرامرز خزایی

نام و نام خانوادگی مسئول امدادونجات:

_ یوسف ندیمی

نام و نام خانوادگی مسئول جوانان شعبه: 

_ شهلا زنبوری

نام و نام خانوادگی مسئول داوطلبان: 

_ لیلا کارخانه

نام و نام خانوادگی مسئول خزانه داری شعبه:

_ مصطفی ترابی

نام و نام خانوادگی مسئول امور اداری و پشتیبانی شعبه: 

_ اشرف روشن زاده

نام و نام خانوادگی مسئول آموزش و پژوهش شعبه:

_ شهلا زنبوری

نام و نام خانوادگی انباردار شعبه:

_ یوسف ندیمی

نام و نام خانوادگی نگهبانی و سرایداری شعبه: 

_ یوسف ندیمی

نام و نام خانوادگی مسئول پایگاه: 

_ یوسف حاتمی

نام و نام خانوادگی نجاتگر راننده پایگاه(مسئول شیفت پایگاه){پرسنل} : 

_ یوسف حاتمی

_ ارسلان نظری

 

نام و نام خانوادگی دبیر باشگاه خبرنگاران : 

_ سعید سوری

نام و نام خانوادگی نائب دبیر باشگاه خبرنگاران: 

_ اعظم فیروز آبادی تپه 

 

جی پی اس پایگاه : 

طول : ۴۷ درجه و ۵۳ دقیقه و ۱.۸۵۱ ثانیه 

عرض : ۳۴ درجه و ۲۶ دقیقه و ۲۹.۳۳۷ ثانیه 

جی پی اس شعبه : 

طول : ۴۷ درجه و ۵۷ دقیقه و ۹.۲۹۵

عرض : ۳۴ درجه و ۳۰ دقیقه و ۲۲.۲۹۶ ثانیه 

 

شماره تماس اداره و تلفن مستقیم رئیس شعبه:

۰۸۳۴۸۲۲۳۰۴۰

۰۹۱۸۸۳۷۵۴۸۱

شماره فاکس اموراداری و یا اداره : 

۰۸۳۴۸۲۲۳۰۴۰

شماره تماس پایگاه و یا فاکس در صورت داشتن:

۰۹۳۰۰۱۴۷۵۷۴