استان کرمانشاه

یکشنبه 10 مهر 1401

 جمعیت هلال احمر شهرستان هرسین

 

 

آدرس دقیق ساختمان اداری :

 هرسین _ بلوار سپاه چهارراه مولوی

آدرس دقیق پایگاه امدادی :

هرسین _ محور هرسین نورآباد روستای تمرگ جنب پمپ بنزین سلطانیان

 

نام و نام خانوادگی رئیس شعبه:

_ مهدی حاجیمرادیان

نام و نام خانوادگی معاون شعبه:

_ غلام احمدی

نام و نام خانوادگی مسئول امدادونجات:

_ غلام احمدی

نام و نام خانوادگی مسئول جوانان شعبه:

_ زهرا ایمانی فر

نام و نام خانوادگی مسئول داوطلبان:

____ 

نام و نام خانوادگی مسئول خزانه داری شعبه:

_ مصطفی ترابی

نام و نام خانوادگی مسئول امور اداری و پشتیبانی شعبه:

_ پیمان مظاهری

نام و نام خانوادگی مسئول آموزش و پژوهش شعبه:

_ پیمان مظاهری

نام و نام خانوادگی انباردار شعبه:

_ غلام احمدی

نام و نام خانوادگی نگهبانی و سرایداری شعبه:

_ ایوب کنجوری

نام و نام خانوادگی مسئول پایگاه:

_ غلام احمدی

نام و نام خانوادگی نجاتگر راننده پایگاه(مسئول شیفت پایگاه){ پرسنل}:

_ امید جعفریان

 

نام و نام خانوادگی دبیر باشگاه خبرنگاران :

_ امیرکیانی

 

جی پی اس پایگاه : 

 

جی پی اس شعبه : 

 

شماره تماس اداره و تلفن مستقیم رئیس شعبه:

08345132601

شماره فاکس اموراداری و یا اداره :

08345122601

شماره تماس پایگاه و یا فاکس در صورت داشتن:

0834513008.،112