استان کرمانشاه

یکشنبه 10 مهر 1401

جمعیت هلال احمر شهرستان صحنه 

 

 

آدرس دقیق ساختمان اداری :

صحنه_ پایین چهل متری بغل دست اداره اتشنشانی 

آدرس دقیق پایگاه امدادی :

وعکس ساختمان یا کانکس پایگاه امدادی: 

 

نام و نام خانوادگی رئیس شعبه:

_ اصغر چشمه نوشی 

نام و نام خانوادگی معاون شعبه:

_ بهمن مرادی

نام و نام خانوادگی مسئول امدادونجات:

_ افشین آزادی

نام و نام خانوادگی مسئول جوانان شعبه:

_ بهمن مرادی

نام و نام خانوادگی مسئول داوطلبان:

_ حجت اله سپهری راد 

نام و نام خانوادگی مسئول خزانه داری شعبه:

_ افشین آزادی

نام و نام خانوادگی مسئول امور اداری و پشتیبانی شعبه:

_ جمال حصاری

نام و نام خانوادگی مسئول آموزش و پژوهش شعبه:

_ حجت اله سپری راد

نام و نام خانوادگی انباردار شعبه:

_ جمال حصاری

نام و نام خانوادگی نگهبانی و سرایداری شعبه:

____

نام و نام خانوادگی مسئول پایگاه:

____

نام و نام خانوادگی نجاتگر راننده پایگاه(مسئول شیفت پایگاه){پرسنل} :

____

نام و نام خانوادگی دبیر باشگاه خبرنگاران :

_ امیرحسین کریمی

نام و نام خانوادگی نائب دبیر باشگاه خبرنگاران:

_ مریم الماسی

 

 

جی پی اس پایگاه : 

 

جی پی اس شعبه : 

 

شماره تماس اداره و تلفن مستقیم رئیس شعبه:

۰۸۳۴۸۳۲۲۷۱۳

شماره فاکس اموراداری و یا اداره :

۰۸۳۴۸۳۲۷۱۴۳

شماره تماس پایگاه و یا فاکس در صورت داشتن:

____