استان کرمانشاه

یکشنبه 10 مهر 1401

 جمعیت هلال احمر شهرستان سنقر

 

 

آدرس دقیق ساختمان اداری :

سنقر،چهار راه شهید چمران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی

 

آدرس دقیق پایگاه امدادی :

۱) پایگاه شهید احمدی( مله ماس)

کیلومتر ۱۱ جاده سنقر به کرمانشاه

۲) پایگاه شهید بنی عامریان (باوله)

کیلومتر ۱۷ جاده سنقر_همدان

 

 

نام و نام خانوادگی رئیس شعبه:

_ سعید عمرانی

نام و نام خانوادگی معاون شعبه:

_ رسول شریفی

نام و نام خانوادگی مسئول امدادونجات:

_ رسول شریفی

نام و نام خانوادگی مسئول جوانان شعبه: 

_ عادل ابراهیمی

نام و نام خانوادگی مسئول داوطلبان:

_ منصوره اسلامی 

نام و نام خانوادگی مسئول خزانه داری شعبه:

_ مصطفی ترابی

نام و نام خانوادگی مسئول امور اداری و پشتیبانی شعبه: 

_ فروزان شبانی

نام و نام خانوادگی مسئول آموزش و پژوهش شعبه:

_ عادل ابراهیمی

نام و نام خانوادگی انباردار شعبه:

_ کیومرث حقشناس

نام و نام خانوادگی نگهبانی و سرایداری شعبه: 

_ ابوالفضل حسینی

نام و نام خانوادگی مسئول پایگاه: 

۱) پایگاه شهید احمدی(مله ماس):

_ محمد شادرام

۲) پایگاه شهید بنی عامریان (باوله):

____

نام و نام خانوادگی نجاتگر راننده پایگاه(مسئول شیفت پایگاه) {پرسنل} :

۱) پایگاه مله ماس :

_ محمد شادرام

_ محمد علی یوسفی

_ نوید صادقی پور 

۲) پایگاه باوله :

_ محمدامین ساکی

 

نام و نام خانوادگی دبیر باشگاه خبرنگاران : 

_ وحید یاوری

نام و نام خانوادگی نائب دبیر باشگاه خبرنگاران: 

_ سپهر بنی عامریان

 

جی پی اس پایگاه : 

۱) مختصات پایگاه مله ماس

۳۴.۶۸۴۵۹۴° N

۴۷.۵۲۳۷۱۰° E

۲) مختصات پایگاه باوله:

۳۴.۸۹۰۱۳۸° N

۴۷.۷۲۱۳۸۴° E

جی پی اس شعبه : 

۳۴.۷۸۱۱۱۹° N

۴۷.۶۰۵۲۶۳° E

 

شماره تماس اداره و تلفن مستقیم رئیس شعبه:

 4842 0832304

989183379081

شماره فاکس اموراداری و یا اداره : 

____

شماره تماس پایگاه و یا فاکس در صورت داشتن:

۱) پایگاه مله ماس

09184088200

۲) پایگاه باوله

09911754512