استان کرمانشاه

پنجشنبه 13 آذر 1399

جمعیت هلال احمر شهرستان سرپل ذهاب

 

 

رئیس شعبه : مهدی کمری

شماره تلفن : 08342285188

نشانی : سرپل ذهاب، مجتمع اداری، جمعیت هلال احمر شهرستان سرپل ذهاب

تعداد پایگاه‌های امداد و نجات : -

معاون شعبه : عبدالحسین همتی

مسئول امداد و نجات  : حمزه محمدیان

مسئول امور جوانان : -

مسئول امور داوطلبان : پری اسماعیلی


اخبار :