استان کرمانشاه

یکشنبه 10 مهر 1401

جمعیت هلال احمر شهرستان روانسر

 

آدرس دقیق ساختمان اداری:

روانسر شهرک ویس القرن _ جنب مسجد ویس القرن

آدرس دقیق پایگاه امدادی:

روانسر _محور روانسر به جوانرود سه راه بنچله پایگاه شهید چمران

 

 

نام و نام خانوادگی رئیس شعبه:

_ سیدنبی حسینی

نام و نام خانوادگی معاون شعبه:

_ محمدامین فتاحی

نام و نام خانوادگی مسئول امدادونجات:

_ محمدامین فتاحی

نام و نام خانوادگی مسئول جوانان شعبه:

_ آکو رحیمی نژاد

نام و نام خانوادگی مسئول داوطلبان:

_ محمدامین فتاحی 

نام و نام خانوادگی مسئول خزانه داری شعبه:

_ صباح ویسی

نام و نام خانوادگی مسئول امور اداری و پشتیبانی شعبه:

_ صباح ویسی 

نام و نام خانوادگی مسئول آموزش و پژوهش شعبه:

_ شهریار رازیانی

نام و نام خانوادگی انباردار شعبه:

_ محمدامین فتاحی

نام و نام خانوادگی نگهبانی و سرایداری شعبه:

_ اسعد سلیمی 

نام و نام خانوادگی مسئول پایگاه:

_ آکو رحیمی نژاد

نام و نام خانوادگی نجاتگر راننده پایگاه(مسئول شیفت پایگاه) {پرسنل}: 

_ فیروز شیری

_ صلاح الدین هوشنگی

_ عدنان خادمی 

 

نام و نام خانوادگی دبیر باشگاه خبرنگاران :

_ اسرا فتاحی

نام و نام خانوادگی نائب دبیر باشگاه خبرنگاران:

_ آرمان پورحسینی 

 

 

جی پی اس پایگاه : 

34°48'33"N 46°35'14"E

جی پی اس شعبه : 

 34°42'18"N 46°38'53"E

 

شماره تماس اداره و تلفن مستقیم رئیس شعبه:

۰۸۳۴۶۵۲۷۸۷۷

۰۸۳۴۶۵۲۲۶۹۴

 

شماره فاکس اموراداری و یا اداره : 

۰۸۳۴۶۵۲۲۶۸۴

 

شماره تماس پایگاه و یا فاکس در صورت داشتن:

_____