استان کرمانشاه

یکشنبه 10 مهر 1401

جمعیت هلال احمر شهرستان دالاهو 

 

 

آدرس دقیق ساختمان اداری:

 دالاهو - شهرک فرهنگیان جنب مجتمع اداری - جمعیت هلال احمر شهرستان دالاهو

آدرس دقیق پایگاه امدادی:

محور سرپل ذهاب به دالاهو - کیلومتر ٧ جاده دالاهو - پایگاه امدادونجات سرمیل

 

 

نام و نام خانوادگی رئیس شعبه:

_ علی احمد رزاقی پور

نام و نام خانوادگی معاون شعبه:

_ جهانبخش القاصی

نام و نام خانوادگی مسئول امدادونجات:

_ جهانبخش القاصی

نام و نام خانوادگی مسئول جوانان شعبه:

_ امید رضا بیگی

نام و نام خانوادگی مسئول داوطلبان :

_ گلاره برشاهی 

نام و نام خانوادگی مسئول خزانه داری شعبه: 

____

نام و نام خانوادگی مسئول امور اداری و پشتیبانی شعبه:

____

نام و نام خانوادگی مسئول آموزش و پژوهش شعبه:

_ امید رضا بیگی

نام و نام خانوادگی انباردار شعبه:

_ جهانبخش القاصی

نام و نام خانوادگی نگهبانی و سرایداری شعبه:

____

نام و نام خانوادگی مسئول پایگاه:

_ حمید رضا سلیمان نژاد

نام و نام خانوادگی نجاتگر راننده پایگاه{پرسنل} : 

_ اسماعیل سنجابی

_ آرش عزیزی

_ تورج محمدی

_ سعید اسفندی

_ سعید شکری

 

نام و نام خانوادگی دبیر باشگاه خبرنگاران :

_ مسلم قامشلو

نام و نام خانوادگی نائب دبیر باشگاه خبرنگاران:

_ مریم قنبری

 

جی پی اس پایگاه: 

46.13762233 N

34.33521633 E

جی پی اس شعبه : 

34.2707 N

46.2459 E

 

شماره تماس اداره و تلفن مستقیم رئیس شعبه:

٠٩١٨٣٣٣٠٥٩٠

٠٨٣٤٣٧٢٢٤٩٨

شماره فاکس اموراداری و یا اداره : 

٠٨٣٤٣٧٢٢٠٢٤

شماره تماس پایگاه و یا فاکس در صورت داشتن: 

____