استان کرمانشاه

پنجشنبه 26 فروردین 1400
تشریح فعالیت ها و عملکرد جمعیت هلال احمر استان در ۷ سال گذشته توسط دکتر فرزین معتمدی مدیرعامل این جمعیت در استودیو سلامت شبکه استانی زاگرس 
تشریح فعالیت ها و عملکرد جمعیت هلال احمر استان در ۷ سال گذشته توسط مدیرعامل این جمعیت در استودیو سلامت شبکه استانی زاگرس

تشریح فعالیت ها و عملکرد جمعیت هلال احمر استان در ۷ سال گذشته توسط دکتر فرزین معتمدی مدیرعامل این جمعیت در استودیو سلامت شبکه استانی زاگرس 

تشریح فعالیت ها و عملکرد جمعیت هلال احمر استان در ۷ سال گذشته توسط دکتر فرزین معتمدی مدیرعامل این جمعیت در استودیو سلامت شبکه استانی زاگرس 

بازگشت به زندگی پس از سقوط داخل چاه ۷ متری 
نجات یک جوان در چاه ۷ متری توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر اسلام آبادغرب

بازگشت به زندگی پس از سقوط داخل چاه ۷ متری 

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از نجات یک جوان در چاه ۷ متری توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر اسلام آبادغرب خبر داد ؛