استان کرمانشاه

دوشنبه 24 مرداد 1401

 جمعیت هلال احمر شهرستان بیستون

 

 

آدرس دقیق ساختمان اداری:

بیستون - کیلومتر ۵ محور بیستون به کرمانشاه - جمعیت هلال احمر شهرستان بیستون

 

آدرس دقیق پایگاه امدادی:

بیستون - کیلومتر ۵ محور بیستون به کرمانشاه - جمعیت هلال احمر شهرستان بیستون

 

 

نام و نام خانوادگی رئیس شعبه:

_ نادر سهیلی

نام و نام خانوادگی معاون شعبه:

____

نام و نام خانوادگی مسئول امدادونجات:

_ یزدان اسفندیاری 

نام و نام خانوادگی مسئول جوانان شعبه:

____

نام و نام خانوادگی مسئول داوطلبان:

____

نام و نام خانوادگی مسئول خزانه داری شعبه:

____

نام و نام خانوادگی مسئول امور اداری و پشتیبانی شعبه:

____

نام و نام خانوادگی مسئول آموزش و پژوهش شعبه:

____

نام و نام خانوادگی انباردار شعبه:

____

نام و نام خانوادگی نگهبانی و سرایداری شعبه:

____

نام و نام خانوادگی مسئول پایگاه:

_ یزدان اسفندیاری

نام و نام خانوادگی نجاتگر راننده پایگاه {پرسنل} : 

_ یزدان اسفندیاری 

_ وهاب ملکی

_ حسین برمکیان

نام و نام خانوادگی دبیر باشگاه خبرنگاران :

_ مصیب درساره

نام و نام خانوادگی نائب دبیر باشگاه خبرنگاران:

_ رضا رضایی 

 

جی پی اس پایگاه: 

34.363310 N

47.390804 E

جی پی اس شعبه : 

34.363310 N

47.390804 E

 

شماره تماس اداره و تلفن مستقیم رئیس شعبه:

09184075441

08345842987

شماره فاکس اموراداری و یا اداره : 

08345842987

شماره تماس پایگاه و یا فاکس در صورت داشتن: 

09345842988