استان کرمانشاه

یکشنبه 10 مهر 1401
در راستای ارائه پیشنهادات و انتقادات و درخواست های مخاطبان این جمعیت به مدیرعامل هلال احمر استان کرمانشاه، این صفحه راه اندازی شده است.
 
جهت دریافت بازخورد فرم ثبت شده ای که در اینجا ارسال می فرمایید، ضروری است اطلاعاتی همچون نام و نام خانوادگی و تلفن تماس را ثبت فرمایید.