استان کرمانشاه

چهارشنبه 08 بهمن 1399
تشریح فعالیت ها و عملکرد جمعیت هلال احمر استان در ۷ سال گذشته توسط دکتر فرزین معتمدی مدیرعامل این جمعیت در استودیو سلامت شبکه استانی زاگرس 
تشریح فعالیت ها و عملکرد جمعیت هلال احمر استان در ۷ سال گذشته توسط مدیرعامل این جمعیت در استودیو سلامت شبکه استانی زاگرس

تشریح فعالیت ها و عملکرد جمعیت هلال احمر استان در ۷ سال گذشته توسط دکتر فرزین معتمدی مدیرعامل این جمعیت در استودیو سلامت شبکه استانی زاگرس 

تشریح فعالیت ها و عملکرد جمعیت هلال احمر استان در ۷ سال گذشته توسط دکتر فرزین معتمدی مدیرعامل این جمعیت در استودیو سلامت شبکه استانی زاگرس 

بازدید مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان به همراه معاون منابع انسانی و پشتیبانی از جمعیت هلال احمر شهرستان گیلانغرب
با حضور سرزده مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه صورت گرفت ؛

بازدید مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان به همراه معاون منابع انسانی و پشتیبانی از جمعیت هلال احمر شهرستان گیلانغرب

دکتر معتمدی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در سفر به شهرستان گیلانغرب از پایگاه امداد و نجات و انبارهای امدادی جمعیت هلال احمر این شهرستان بازدید کرد .